Amatorski Klub Sportowy „Leszczyńskie Byki”


Adres: Ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/AKS-Leszczyńskie-Byki

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  regularne spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz wspólne uprawianie sportu;  organizowanie zawodów żużlowych;  promocja miasta Leszna;  rozwijanie sportu żużlowego w zakresie organizowania treningów, zlotów i zawodów, wykorzystując w tej mierze wszelkie dostępne środki osobowe i finansowe;  spowodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy Klubu.

Amatorski Klub Sportowy „Leszczyńskie Byki”